جلسه معرفی سموم جدید

 

جلسه معرفی سموم جدید

جلسه معرفی سموم جدید شرکت سینجنتا با حضور مدیران این شرکت و همینطور کارشناسان و مسئولان فنی شرکت رها اندیش کاوان در تاریخ 97.10.26 برگزار شد.
14:41:47 1397/10/30