برگزاری همایش علمی شرکت رها اندیش کاوان در استان مازندران

 

برگزاری همایش علمی شرکت رها اندیش کاوان در استان مازندران

همایش علمی مدیریت آفات و بیماریهای کلیدی استان مازندران با حضور مسئولین حفظ نباتات و موسسه تحقیقات استان مازندران، کارشناسان برجسته و کشاورزان پیشرو استان مازندران، به میزبانی شرکت رها اندیش کاوان و گل سم گرگان، در تاریخ یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در شهرستان بابلسر برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای مهندس موسوی در مورد آفات و بیماریهای کلیدی استان و راهکارهای مدیریت تلفیقی آنها صبحت و به معرفی آفت کشهای جدید و انحصاری شرکت رها اندیش کاوان مانند اپلاود پرداختند و نکاتی را راجع به کاربرد صحیح آفت کش ها مطرح نمودند. در ادامه جناب آقای مهندس زاغی ریاست محترم حفظ نباتات استان مازندران به بررسی مشکلات بخش کشاورزی و نیازهای منطقه پرداختند. سپس دکتر رعیت پناه ریاست محترم بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات استان مازندران راهکارهایی را در جهت بهبود شرایط کشاورزی استان ارائه نمودند.
در جریان برگزاری این همایش علمی از آقای مهرداد شیخی زاده (دانشجوی دکتری زراعت) به عنوان کارشناس برتر و برنجکار نمونه استان تقدیر به عمل آمد.

14:11:52 1395/7/13