بلكيوت

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

M7

II

2600 mg/kg

1-3 روز

0.0023 mg/kg b.w

معرفی و نحوه اثر
بلكيوت قارچ كشي حفاظتي از گروه گوانيدين ها و ساخت شركت نيپون سودا ژاپن است كه به دليل داشتن نحوه اثر متفاوت با ساير قارچ كش ها، احتمال بروز مقاومت را كاهش مي دهد. از ويژگي ديگر آن مقاومت بالا در برابر باران است در صورت بروز بارندگي 3 ساعت پس از سم‌پاشي، نياز به تكرار سم پاشي نخواهد بود.
بليكوت جهت كنترل بيماري هاي مختلف ازجمله سفيدك‌هاي سطحي (پودري)، آلترناريا و بوتريتيس (پوسيدگي خاكستري) در ميزبان هاي مختلف كاربرد دارد.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

خیار و سایر محصولات

سفیدک سطحی

Erysiphe spp

0/5 تا 0/75 کیلوگرم در هکتار

توت فرنگی و سایر میوه ها

کپک خاکستری

Botrytis cinerea

0/5 تا 0/75 کیلوگرم در هکتار

توت فرنگی

آنتراکنوز توت فرنگی

Colletotrichum acutatum

0/5 تا 0/75 کیلوگرم در هکتار

سیب زمینی و سایر محصولات

لکه موجی آلترناریایی

Alternaria spp

0/5 تا 0/75 کیلوگرم در هکتار

کاربرد
سفیدک سطحی خیار
سفیدک سطحی سیب
سفیدک سطحی رز
سفیدک سطحی انگور
کپک خاکستری
کپک خاکستری
لکه موجی
آنتراکنوز توت فرنگی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول      بروشور محصول      اطلاعات محصول