ويستا

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHI

B1 + I1

1b

50-300 mg/kg

21 days

معرفی و نحوه اثر
ويستا قارچ كشي سيستميك ساخت شركت نيپون سوداي ژاپن است كه مخلوطي از دو قارچ كش تري سيكلازول (از گروه تريازولوبنزوتيازول) مختل كننده بيوسنتز ملانين و تيوفانات متيل (از گروه بنزيميدازول ها) مختل كننده تقسيم سلولي مي باشد. ويستا جهت كنترل بيماري بلاست برنج مصرف مي گردد و از آنجا كه در نحوه اثر مختلف دارد احتمال بروز مقاومت را كاهش مي دهد و در برابر باران مقاومت است
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرفزمان مصرف

برنج

بلاست برنج

Magnaporthe grisea

400-500 گرم در هکتار

بر اساس پیش آگاهی

کاربرد
بلاست برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول      بروشور محصول