فرمون مگس مديترانه اي

فرمون مگس مديترانه اي
معرفی
فرمون مگس مديترانه اي وارداتي شركت رها انديش كاوان ساخت معتبر ترين شركت هاي اروپايي بوده كه با خلوص بسيار بالا و ميزان ماندگاري استاندارد و در ساشه آلمينومي تك عدد عرضه مي گردد .
براي رديابي حضور آفت در محيط و نيز بدست آوردن بهترين زمان مصرف سموم شيميايي تعداد يك فرمون در هر هكتار و نيز براي شكار انبوه آفت تعداد 5 الي 10 عدد فرمون به همراه تله تخصصي توصيه مي گردد .
اين فرمون را مي توان بر روي كارت زرد و در تله مكفيل و يا سراترپ مورد استفاده قرار داد .
در هنگام استفاده از فرمون ها بايد اصول بهداشتي و ايمني را از قبيل استفاده از دستكش و نيز نحوه قرار دادن فرمون در تله را مورد توجه قرار داد .
لازم به ذكر است اين فرمون تطابق كامل با سوش ايراني آفت داشته و شكار بسيار خوبي در مناطق مختلف ايران توسط اين فرمون گزارش شده است.
بهترين زمان مصرف فرمون ها تا دو سال پس از تاريخ توليد مي باشد .
در طي مدت نگهداري از فرمون هاي بايد آنها را در ساشه آلمينيومي اصلي با درب بسته و در دما 4- درجه سانتي گراد ( فريز ) نگهداري نمود .
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول