كود تكنو كل آمينو پتاسيم

كود تكنو كل آمينو پتاسيم
معرفی
كود تكنوكل آمينو پتاسيم ، محصول شركت اگري تكنو اسپانيا مي باشد كه حاوي 30 درصد عنصر پتاسيم كلات شده بوده و با 6 درصد آمينو اسيد غني شده است . تركيبات ريز مغذي مايع كه با آمينو اسيدها همراه مي شوند مي توانند يك كمپلكس بسيار موثر و قوي را براي گياهان بوجود آورند تا از اين طريق هم نقش جذب عناصر ريز مغذي در گياه اعمال گردد و هم سرعت جذب و تاثيرگذاري عنصر مورد نظر با دقت بيشتري صورت پذيرد . اين ويژه گي كودهاي ريز مغذي غني شده با آمينو اسيدها اين تركيبات را به كليدهايي در برنامه هاي غذايي تبديل نموده است و در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي مورد استفاده قرار مي گيرند . كود تكنوكل آمينو پتاسيم با برخورداري از تمام خصيصه هاي فوق مي تواند نقش موثري در برنامه هاي غذايي و همچنين برطرف سازي كمبودهاي حاصله از عنصر پتاسيم و بعنوان تامين كننده عنصر پتاسيم ايفا نمايد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات آلي ريزمغذي حاوي پتاسيم همراه با آمينو اسيد قرار داده است .
کاربرد
تامين كننده و برطرف كننده كمبود پتاسيم مورد نياز گياه
كود حاوي 6 درصد آمينو اسيد
افزايش دهنده گلدهي در گياه ، بهبود رنگ دهي و كيفيت ميوه
قابل مصرف به صورت محلول پاشي و آب آبياري
قابليت مصرف در كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
فاقد كلر
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول