كود فرتي گرين فولير

كود فرتي گرين فولير
معرفی
كود فرتي گرين فوليار ، ساخت شركت اگري تكنو اسپانيا و يك كمپلكس كامل از همه ريز مغذي هاي مورد نياز و ضروري گياهان مي باشد . طيف گسترده عناصر موجود در كود فرتي گرين فوليار اين محصول را تبديل به يك كود كليدي در برنامه هاي تغذيه گياهي نموده است . عناصر موجود در اين كود عبارتند از : ازت ، روي ، منگنز ، بر ، آهن ، مس ، موليبدن و كبالت كه همراه با 10 درصد آمينو اسيد همراه شده است . نقش آمينو اسيدي اين كود بويژه آمينو اسيد نوع ال در جذب عناصر اين كود در گياه بسيار كارآمد مي باشد و همچنين در اثرگذاري اين كود در درون گياه نيز نقش مهمي را ايفا مي كند . فرتي گرين فوليار قابليت مصرف در تمامي كشت هاي زراعي و باغي و گلخانه اي را دارا مي باشد . ضمن اينكه اين كود بر روي غلات و در مرحله پنجه زني بيشترين ميزان تاثيرگذاري را از خود بر جاي مي گذارد . عناصر ريزمغذي موجود در اين كود مي تواند در تامين نيازهاي گياه و همچنين برطرف سازي كمبودهاي حاصله نقش موثري ايفا نمايد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات آلي ريزمغذي همراه با آمينو اسيد قرار داده است .
کاربرد
افزايش و ارتقاي كمي و كيفي محصول
افزايش مقاومت گياه
بالا بردن تحمل گياه در برابر استرس هاي محيطي
كمك به جذب ساير مواد غذايي در گياه
بهترين محصول براي گياهان خانواده غلات در زمان پنجه زني از طريق محلول پاشي
قابليت مصرف در تمامي كشت هاي گياهان باغي ، زراعي و گلخانه اي
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول