كود تكامين مكس

كود تكامين مكس
معرفی
كود تكامين مكس ، محصول شركت اگري تكنو اسپانيا مي باشد و يك كود آلي با فرمولاسيون مايع آمينو اسيدي با منشاء گياهي محسوب مي گردد كه حاوي 14 درصد اسيدآمينه گياهي از نوع ال و 7 درصد نيتروژن و 60 درصد محتواي ماده آلي است . نقش آمينو اسيدها در كشاورزي و در قالب برنامه هاي غذايي در طي اين سال ها كاملا اثبات گرديده است و در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي از آمينو اسيدها استفاده فراواني مي گردد . آمينو اسيدهاي گياهي در بين اين تركيبات آمينو اسيدي از اهميت بالايي برخوردار هستند و نقش آنها در زمينه كمي و كيفي بسيار حائز اهميت مي باشد . در بين آمينو اسيدها و ايزومرهاي آن اما نقش آمينو اسيد نوع ال اثرگذاري بهتري را در گياه از خود نشان داده است كه بواقع كود تكامين مكس ساخت شركت اگري تكنو اسپانيا جرء معدود تركيباتي است كه بر پايه يك كود آلي و منشاء كاملا گياهي و استفاده از ايزومر ال آمينو اسيدي تاثيرات شگرفي را در كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي برجاي گذاشته است . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات آلي آمينو اسيدي قرار داده است .
کاربرد
بسته بندي 1 ليتري و 5 ليتري و 250 سي سي
فعال كننده ريشه هاي گياه و نفش موثر در انتقال عناصر
كمك به گياه جهت غلبه بر استرس هاي محيطي
حاوي عناصر تثبيت كننده فشار اسمزي
حاوي ويتامين ها و هورمون هاي طبيعي مورد نياز گياه
تسريع كننده فعاليت و تعديل كننده عناصر غذايي مورد نياز گياه جهت سنتز پروتئين ها در گياه
ذخيره كننده انرژي و قند در گياه
افزاينده جذب قارچ كش ها ، حشره كش ها و علف كش ها توسط گياهان
قابليت مصرف در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي بويژه در محلول پاشي ها
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول