ششمین نمایشگاه تهران

 

ششمین نمایشگاه تهران

ششمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران 25 تا 28 دی ماه 97 در بوستان گفتگو برگزار شد. غرفه شرکت گل سم و رها اندیش کاوان همانند سال های پیشین با استقبال پرشور بازدیدکنندگان روبرو شد.
13:50:49 1397/10/30