اخبار محصولات جدید

 

معضل شب پره شمشاد در جنگل های شمال کشور

شب پره شمشاد !
10:5:15 1395/6/9


کنترل خسارت کرم خوشه خوار انگور (Lobesia botrana) به روش اخلال در جفت یابی در منطقه جلفا

اخلال در جفت یابی خوشه خوار انگور
10:20:3 1395/8/22


مبارزه با آفت تریپس پیاز با سموم شرکت رها اندیش کاوان

مبارزه با آفت تریپس پیاز
11:40:29 1397/3/9


جلسه معرفی سموم جدید


14:41:47 1397/10/30


حشره کش اَپلاود وارد بازار شد

حشره کش ژاپنی اَپلاود جهت کنترل انواع شپشک ها، عسلک ها، سفیدبالک ها، پسیل ها و زنجرک ها وارد بازار شد
10:56:16 1395/5/26