اخبار همایش ها و کارگاه های آموزشی

 

برگزاری کارگاه آموزش کنترل آفات به روش اخلال در جفت یابی در ساختمان جهاد کشاورزی شیراز


11:37:2 1398/10/28


پوشش خبری کارگاه بازدید از نتایج طرح کنترل کرم خراط به روش اخلال در جفت یابی در استان یزد

اخلال در جفت یابی کرم خراط
15:9:58 1395/8/22


برگزاری کلاس ترویجی معرفی سم لوفوکس و یادآوری سموم آکسیال و تاپیک در کرمانشاه

برگزاری کلاس معرفی سم لوفوکس
11:9:56 1397/11/11


همایش معرفی علف کش نومینی

همایش معرفی علف کش نومینی در تیر ماه سال جاری در استان مازندران و خوزستان برگزار شد
15:51:34 1396/4/19


را اندازی آیتم جدید با عنوان R & D در قسمت اطلاعات فنی، گیاهپزشکی، بیوکنترل

از این پس کاربران گرامی می توانند نتایج حاصل از آزمایشات بر روی ترکیبات غیرشیمیایی شرکت رهااندیش کاوان را در آیتم R & D مطالعه نمایند.
14:3:38 1396/4/24


برگزاری همایش علمی شرکت رها اندیش کاوان در استان مازندران

مروری بر آفات، بیماریها و علف های هرز کلیدی استان مازندران و ارائه راهکارهای مدیریتی آنها
14:11:52 1395/7/13


پوشش خبری کارگاه بازدید از نتایج طرح کنترل کرم سیب به روش اخلال در جفت یابی در استان زنجان

اخلال در جفت یابی کرم سیب
15:10:44 1395/8/22