تماس با شرکت رها اندیش کاوان

آدرس دفتر تهران : الهیه، خیابان خزر شمالی، پلاک ۱۸. شرکت رها اندیش کاوان .

کد پستي : 191۴۸۳۵۷۹۱

تلفن : 85596 021

آدرس ايميل : golsam@golsamco.com

فکس مديريت : 22614190 021

فکس واحد فروش و حسابداري ( بخش سم ) : 8۸۸۷۸۷۶۶ 021

فکس واحد فروش و حسابداري ( بخش کود ) :

فکس واحد فروش و حسابداري ( بخش بذر ) :

فکس واحد فروش و حسابداري ( بخش کنترل بيولوژيک ) :

آدرس دفتر گرگان : گلستان گرگان خيابان جرجان کوچه جرجان بيستم شرکت رها اندیش کاوان

کد پستي : 4915958171

تلفن : 2150201 0173 -2137852 0173

فکس : 2150203 0173ارسال نظر و پیشنهاد