برگزاری کارگاه آموزش کنترل آفات به روش اخلال در جفت یابی در ساختمان جهاد کشاورزی شیراز

 

برگزاری کارگاه آموزش کنترل آفات به روش اخلال در جفت یابی در ساختمان جهاد کشاورزی شیراز

برگزاری کارگاه آموزش کنترل آفات به روش اخلال در جفت یابی در شیراز باحضور مدیریت وکارشناسان حفظ نباتات استان و مراکز خدمات، کارشناسان کلینیک ها و باغداران پیشرو 25 دی 1398
11:37:2 1398/10/28