تيوويت جت

اطلاعات محصول
FRACLD50 Oral

M2

>5000 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تيوويت جهت حاوي 80% گوگرد بوده و يكي از بهترين گوگردهاي ميكرونيزه جهان محسوب مي شود. فرمولاسيون منحصر به فرد آن حاوي ذرات بسيار ريز گوگرد است كه در هنگام آميختن با آب محلول معلق در آب حاوي ذرات ميكروني گوگرد به دست مي آيد كه به دليل ريزي گوگردهاي پودري موثرتر است و درعين حال مانند گوگردهاي مايع آنقدر ريز نيست كه گياه سوزي داشته باشد. تيووت جت به صورت سولفات از طريق ريشه و بصورت دي اكسيد سولفور از طريق ريشه و كوتيكل برگ جذب مي‌شود

تيوويت جت در عين حال كه سفيدك هاي سطحي (پودري) و كنه ها را كنترل مي كند، قادر است نياز غذايي گياهان به گوگرد را نيز تامين مي نمايد.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرفزمان مصرف

طیف وسیعی از محصولات

سفیدک سطحی

Erysiphales

بسته به نوع محصول 4-1.5درهزار یا 5-2.5 در هکتار

در حرارتهای بالای 32 درجه سانتیگراد استفاده نشود

کاربرد
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
دریافت اطلاعات محصول
     بروشور محصول      اطلاعات محصول