فوزار

فوزار
معرفی
فوزار ترکیبی است پایه گیاهی حاوی آهن و مس. این ترکیب سبب ضخامت دیواره سلولی گیاهی می شود. همچنین به دلیل وجود آهن سبب بهبود فتوسنتز و تولید پورفرین می شود. وجود این ترکیبات سبب افزایش تحمل خسارت با فت های آسیب دیده گیاهی به ویژه ریشه و ساقه می شود.
بسته بندی: یکی لیتری
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول