رپكار

رپكار
معرفی
محلول آلی بر پایه اسیدهای آمینه و نیز عنصر "مس آلی" می باشد که موجب تقویت سیستم ایمنی گیاه و نیز بهبود روند رشد می شود. مس عنصری ضروری در چرخه زندگی گیاه بوده که عنوان بخشی اساسی از پروتئین ها و آنزیم های لازم برای فتوسنتز در گیاه فعالیت می کند. همچنین مواد همراه این محلول به کمک "مس" موجود در آن موجب ایجاد حساسیت روی پوست انواع راب و حلزون شده و در مناطقی که از این ترکیب استفاده می شود سبب کاهش فعالیت و در نتیجه حذف این عوامل خسارت زا از محیط می گردد.
بسته بندی : 250 سی سی
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول