كود ان پي كا 20-13-20 با فناوري IPE يوروساليدز

كود ان پي كا 20-13-20 با فناوري IPE يوروساليدز
معرفی
در سال هاي اخير مباحث و مقالات و گرد همايي هاي متعددي در زمينه مديريت بهينه تغذيه گياهي و عناصر مصرفي توسط گياه برپا شده است و در همه اين فعاليت ها و مباحث مطرح شده ، لزوم مصرف بهينه عناصر در برنامه هاي غذايي و همچنين استفاده از عناصر در مرحله مورد نياز گياه تاكيد فراوان شده است . فارغ از نياز اصلي گياهان به عناصر مورد نياز جهت توليد محصول و عملكرد محصولات كشاورزي در هكتار ، تاكيد فراواني بر مصرف بهينه كودها و عناصر مورد نياز بر طبق برنامه غذايي با حفظ تغذيه كامل گياه از عناصر مورد نياز شده است بدين معنا كه ما با مديريت عناصر مورد نياز گياه و مصرف اين عناصر در مرحله تغذيه اي مختص خود بتوانيم بيشترين ميزان عملكرد را داشته و همزمان نيز مقدار اصلي مورد نياز از عناصر را نيز در اختيار گياهان قرار دهيم . شركت يوروساليدز هلند با تكيه بر دانش بالاي متخصصان بخش توسعه و تحقيق بين المللي خود كه در كشورهاي متعددي برپا كرده است و همچنين با بهره گيري از آخرين متدهاي تغذيه اي كه از آزمون هاي فني و مزرعه اي و تست محصولات بر روي محصولات كشاورزي داشته است موفق به توليد و ساخت تكنولوژي ابداعي و انحصاري IPE در ساخت كودهاي ماكرو گرديده است و با ارائه اين تكنولوژي به بازارهاي جهاني فصل نويني از رويكرد تغذيه اي را در قالب برنامه هاي غذايي رقم زده است . كود ان پي كا 20-13-20 با فناوري IPE يكي از اين توليدات شركت يوروساليدز هلند مي باشد كه اخيرا به بازارهاي جهاني و كشورمان وارد شده است و مي تواند به متخصصين بومي كشورمان در مديريت بهينه تغذيه گياهي كمك شاياني نمايد .
کاربرد
يك كود منحصر به فرد با فناوري ابداعي شركت يوروساليدز هلند ( IPE )
كود ان پي كا مختص بهبود بازده و بهره وري فسفر در خاك
جايگزين مناسب فرمولاسيون هاي بالانس ان پي كا در برنامه هاي غذايي گياهي
گزينه اي مطمئن جهت بهره برداري كامل از عناصر خاك توسط ريشه هاي گياه
صد در صد محلول در آب و بفرم كريستاله سبز رنگ
فاقد سديم ، كلر و با قابليت مصرف در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت