كود اليگو پلاتينا

كود اليگو پلاتينا
معرفی
كود اليگوپلاتينا ، ساخت شركت يوروساليدز هلند مي باشد كه حاوي 6 درصد آن كلات شده خاك مصرف EDDHA با ميزان پايداري 4/8 درصد مي باشد . اين كود مي تواند در كمبودهاي ناشي از عنصر آهن در گياهان و همچنين در فالب برنامه هاي غذايي و چالكودهاي زمستانه بويژه در باغات نقش بسيار موثري را ايفا كند . واحد فني ، توسعه و تحقيق شركت يوروساليدز هلند با توجه به آزمايشات ميداني در كشورهاي مختلف و محصولات گوناگون محصولي را به بازار عرضه نموده است كه حتي در كمبودهاي شديد آهن نيز بتوان از آن استفاده نمود و همچنين ذخيره مناسبي از عنصر آهن را جهت برطرف سازي اين كمبودها در اختيار گياهان قرار دهد . اليگو پلاتينا بعنوان يك كود كلات آهن خاك كاربرد اين نياز گياه را برطرف ساخته و در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت گياه گام برداشته است . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت يوروساليدز هلند اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات كلات شده آهن خاك كاربرد موجود در بازار قرار داده است .
کاربرد
كلات آهن خاكي EDDHA ، ميكروگرانول و داراي مش يكدست و متوازن
داراي حلاليت فوق العاده بالا
نقش موثر در ساختار سبزينه گياهي بدليل سرعت جذب بالا
پايداري بالا در برابر EC و پي اچ 4 تا 9
فاقد سديم و كلر و فلزات سنگين
حاوي 6 درصد آهن كلات شده با درصد پايداري 4/8 درصد
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول