كود نيترات كلسيم

كود نيترات كلسيم
معرفی
كود نيترات كلسيم ، ساخت شركت يوروساليدز هلند مي باشد كه حاوي 15/5 درصد ازت به فرم نيترات و 26/5 درصد كلسيم بوده و در قالب برنامه هاي غذايي ، هنگام كمبودها و بويژه در مصارف باغي ، زراعي و گلخانه اي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت يوروساليدز هلند اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات حاوي كلسيم موجود در بازار قرار داده است .
کاربرد
كاملا محلول در آب و به فرم كريستاله
داراي سديم و كلر ناچيز
بهترين محصول جهت مصرف پيش از تشكيل جوانه ها و تورم ميوه
ايده آل جهت مصارف آب آبياري ، محلول پاشي و بويژه سيستم هيدروپونيك
قابليت اختلاط با همه كودهاي محلول در آب به غير از سولفات ها و نيترات ها
قابل مصرف در كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول