كود تكنو كل آمينو روي

كود تكنو كل آمينو روي
معرفی
كود تكنوكل آمينو روي ، محصول شركت اگري تكنو اسپانيا مي باشد كه حاوي 8 درصد عنصر روي كلات شده بوده و با 6 درصد آمينو اسيد غني شده است . تركيبات ريز مغذي مايع كه با آمينو اسيدها همراه مي شوند مي توانند يك كمپلكس بسيار موثر و قوي را براي گياهان بوجود آورند تا از اين طريق هم نقش جذب عناصر ريز مغذي در گياه اعمال گردد و هم سرعت جذب و تاثيرگذاري عنصر مورد نظر با دقت بيشتري صورت پذيرد . اين ويژه گي كودهاي ريز مغذي غني شده با آمينو اسيدها اين تركيبات را به كليدهايي در برنامه هاي غذايي تبديل نموده است و در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي مورد استفاده قرار مي گيرند . كود تكنوكل آمينو روي با برخورداري از تمام خصيصه هاي فوق مي تواند نقش موثري در برنامه هاي غذايي و همچنين برطرف سازي كمبودهاي حاصله از عنصر روي و بعنوان تامين كننده عنصر روي ايفا نمايد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات آلي ريزمغذي حاوي روي همراه با آمينو اسيد قرار داده است .
کاربرد
برطرف كننده كمبود و تامين كننده عنصر روي مورد نياز گياه
قابل مصرف در تمامي كشت هاي زراعي و باغي و گلخانه اي
افزاينده سبزينگي طي فعاليت فتوسنتز در گياه
افزايش توسعه ريشه و پنجه زني در غلات
افزايش دهنده ريشه هاي اوليه گياه و همچنين كمك به گياه جهت مقابله در برابر استرس هاي محيطي
افزايش دهنده و تنظيم كننده ترشح هورمون اكسين در گياه
قابل مصرف به صورت محلول پاشي و آب آبياري
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول